Utsalget av den norske allmenning

 

Den bebudede oppheving av eierskapsbegrensingen innen norsk lakseoppdrett vil kunne sette hele næringa i spill....

read more...

Published By: Bergens Tidende - Thursday, 20 June, 2013